De werking van transcriptiefactoren in dendritische cellen

Geneeskunde

20jun2018 10.00

Promotie

Maaike Scheenstra doet onderzoek naar de expressie van de transcriptiefactoren Gata1 en PU.1. Ze bestudeert de transcriptiefactoren, maar ook welke genen door deze factoren worden gereguleerd en welke andere eiwitten hiervoor nodig zijn. Met een beter inzicht in de werking van deze transcriptiefactoren in dendritische cellen komt de mogelijkheid dichterbij om dendritische cellen te manipuleren, waardoor ze nog efficiënter ingezet kunnen worden bij verschillende immuuntherapieën.

Mw. M.R. Scheenstra: Studies on Gata1 and PU.1 in Dendritic Cells. Mice Are Not Human. Promotor is prof. dr. T.W. Kuijpers. Copromotor is dr. L. Gutiérrez (Sanquin Research).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting