Coördinator Bedrijfsvoering

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – College Sociale Wetenschappen

Publicatiedatum
18 april 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.552 tot €4.028 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
8 mei 2017
Functieomvang
32 tot 38 uur per week
Vacaturenummer
17-189

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op haar gebied in Nederland. Aan de FMG volgen ruim 9000 studenten onderwijs in een van de vele bachelor- en masteropleidingen, georganiseerd in zes onderwijsinstituten. De staf werkt zowel in het onderwijs als in één van de zeven onderzoeksinstituten. Ruim 1200 medewerkers dragen hier aan bij. De faculteit stimuleert de internationale uitwisseling van kennis en de daarmee verbonden mobiliteit van staf en studenten.

De FMG is gehuisvest op en rond het Roeterseilandcomplex in het centrum van Amsterdam.

Het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS) van de Universiteit van Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor vijf bachelor- en twaalf masteropleidingen en een aantal niet-reguliere programma's, zoals zomerprogramma's en deficiëntieonderwijs. Bij elkaar volgen omstreeks 3000 studenten deze opleidingen. Het gezamenlijke jaarlijkse budget van CSW en GSSS is ruim €20 miljoen.

CSW en GSSS hebben een gezamenlijk Onderwijsbureau. Dit Education Office Social Sciences  bestaat uit de stafbureaus bedrijfsvoering en beleid & kwaliteit, uit de onderdelen studieadvies en opleidingscoördinatie, marketing en communicatie, de summerschool, de onderwijsadministratie en studentenbalie, Lokaal functioneel beheer, ICT in het Onderwijs  en het Admissions- and International Office.

Werkzaamheden

 • Opzetten en uitvoeren van een adequate en efficiënte bedrijfsvoering van beide onderwijsinstituten (begroting, meerjarenplanning, jaarafsluiting, bewaking van uitgaven, ontwerp en afstemming van interne financiële regelgeving e.d.);
 • in samenwerking met de facultaire afdeling Planning & Control opstellen van de jaarlijkse begroting en kwartaalrapportages binnen de onderwijsinstituten;
 • afstemming van financiële en personele besluitvorming tussen instituten en afdelingen enerzijds en Planning & Control FMG, het projectenbureau FMG en P&O FMG anderzijds;
 • in overleg met de beide onderwijsdirecteuren opstellen van financieel-economisch beleid dat resulteert in een evenwichtig en kostendekkend onderwijsaanbod;
 • bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en besluitvorming binnen de managementteams van de beide instituten;
 • opstellen van business cases en projectbegrotingen met betrekking tot nieuwe initiatieven in het onderwijs;
 • (verder) ontwikkelen en bijhouden van financiële modellen;
 • key user van het onderwijsplanning en –bemensingsprogramma PLAN;
 • zorg dragen voor een effectieve inzetplanning (op basis van beschikbare onderwijscapaciteiten en vigerende onderwijsnormen) en correcte doorbelasting van personele kosten ten behoeve van het onderwijs;
 • verzamelen, analyseren en presenteren van managementinformatie (rendementen van opleidingen en vakken, analyses van specifieke cohorten of studentgroepen e.d.);
 • zorg dragen voor de afhandeling van facturen, declaraties, interne en externe financiële verrekeningen met faculteiten en andere partners binnen en buiten de UvA;
 • onderhouden van contacten met externe partijen (zoals het Administratief Centrum en Facility Services);
 • voeren van overleg met interne en externe partijen aangaande het huidige en toekomstige financieel-economische beheer van beide onderwijsinstituten;
 • na overleg met P&O FMG in gang zetten van personele aanstellingen en wijzigingen, in opdracht van hoofd onderwijsbureau;
 • beantwoorden van vragen en verwijzen van medewerkers van het onderwijsbureau en de onderwijsinstituten op het terrein van facilitaire zaken, hr en financiën.

Profiel​

De collega die wij zoeken:

 • is in het bezit van een afgeronde opleiding op masterniveau - bij voorkeur op bedrijfseconomisch of bedrijfskundig gebied - met minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • beschikt over een analytische en kritische geest en is in staat feiten en cijfers te beoordelen in het licht van universitaire, facultaire en opleidingsspecifieke kaders en recente ontwikkelingen;
 • is geïnteresseerd in het verhaal achter de cijfers en niet in cijfers alleen;
 • heeft uitstekende Excel vaardigheden en gevoel voor geautomatiseerde systemen;
 • vindt het leuk om rekenmodellen te bedenken en uit te puzzelen;
 • heeft affiniteit - en bij voorkeur ook ervaring - met de universitaire werkomgeving; is in staat de diverse belangen binnen een dergelijke organisatie te herkennen en daar diplomatiek mee om te gaan;
 • weet vasthoudendheid te koppelen aan geduld;
 • is communicatief vaardig en beschikt over een collegiale instelling;
 • heeft een goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Inlichtingen

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

 • Jochem Derks
  T: +31 (0)20 525 2228 

Aanstelling

Op deze functie is het UFO-profiel Coördinator Bedrijfsvoering  3 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €4.028 bruto per maand (conform schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten) bij volledige werktijd van 38 uur per week. Het betreft een aanstelling voor 32 of 38 uur in tijdelijke dienst voor de duur van een jaar met daarna de mogelijkheid tot omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd.   

De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand.  

Sollicitatie

Wij streven ernaar dat ons personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en culturele achtergrond de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van ons team kunnen vergroten.

U kunt tot en met 8 mei 2017 solliciteren via onderstaande link.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 17 mei 2017. Gelieve hiermee rekening te houden. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam