Docent Practica Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica – College of Science

Publicatiedatum
18 april 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.552 tot €4.028 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
7 mei 2017
Functieomvang
24 tot 38 uur per week
Vacaturenummer
17-190

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) telt circa 6.000 studenten en 1.500 medewerkers, verspreid over acht onderzoekinstituten en een aantal ondersteunende, facultaire diensten. De FNWI biedt elf bacheloropleidingen en achttien masteropleidingen aan op het gebied van exacte wetenschappen, informatiewetenschappen en levens- en aardwetenschappen.

Negen bacheloropleidingen binnen de FNWI zijn ondergebracht bij het College of Science. Binnen de studieprogramma’s van de opleidingen in Informatiewetenschappen heeft het onderwijs een sterk theoretische kant, maar wordt de kennis ook direct toegepast in werkcolleges, practica en projecten.

De bacheloropleiding Informatica is voor het komende collegejaar op zoek naar een docent voor de begeleiding van practica en werkcolleges.

Werkzaamheden

De docent verzorgt de voorbereiding en praktische invulling van practica en werkcolleges van een aantal vakken binnen de bacheloropleiding Informatica, in overleg met de betreffende vakcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de theoretische en didactische invulling van het vak.

Bij het merendeel van deze vakken gaat het om computerpractica in het eerste studiejaar van de opleiding. Studenten doen hier ervaring op met Java, C en diverse andere programmeertalen en leren hoe ze zichzelf een programmeertaal meester kunnen maken.

Daarnaast is het in goed overleg mogelijk om binnen deze functie te werken als tutor. In deze rol begeleidt de docent als mentor een vaste groep eerste- en/of tweedejaarsstudenten en helpt deze bij het ontwikkelen van de academische vaardigheden en het oriënteren op het beroepenveld. Ook kan bijgedragen worden aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de leerlijn informaticavaardigheden.

Het is mogelijk om trainingen te volgen die onderdeel zijn van het traject voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het:

 • voorbereiden, ontwikkelen en aanpassen van lessen en lesmateriaal;
 • begeleiden van computerpractica en werkcolleges, met ca. 15-30 studenten;
 • feedback geven op en beoordelen van opdrachten;
 • bijhouden van de digitale leeromgeving (zoals Blackboard en op termijn Canvas);
 • afstemmen van de onderwijsactiviteiten met de coördinatoren assistentie, de vakcoördinatoren en de overige assistenten.

Profiel​

We zoeken een kandidaat met:

 • een afgeronde academische bachelor- of masteropleiding in de informatica of verwante opleiding;
 • uitstekende programmeervaardigheden in onder andere C, Java en Python of bereidheid om zich hierin te verdiepen;
 • ervaring in het gebruik van Linux;
 • affiniteit en eventueel ervaring met het geven van programmeeronderwijs;
 • goede didactische en organisatorische kwaliteiten;
 • de vaardigheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Bekendheid met de bacheloropleiding informatica is een pre maar niet noodzakelijk.

Inlichtingen

Nadere informatie over deze functie is verkrijgbaar bij de coördinatoren assistentie:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor één jaar ter beoordeling van de geschiktheid voor de functie, met mogelijkheid tot verlenging naar vier jaar bij gebleken geschiktheid. De ingangsdatum van het dienstverband is 21 augustus 2017.

Het bruto salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, minimaal €2.552 en maximaal €4.028 (schaal 10) per maand op basis van volledige werktijd (38 uur), exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

In deze functie wordt gewerkt onder de opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Informatica, waarbij de dagelijkse aansturing waargenomen wordt door de twee coördinatoren assistentie. Daarnaast maakt de docent deel uit van het team van vaardigheidsdocenten van de andere bacheloropleidingen binnen het College of Science.

Sollicitatie

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met duidelijke motivatie voor de functie, vergezeld van een curriculum vitae, versturen naar application-science@uva.nl onder vermelding van vacaturenummer 17-190 en de functie in het onderwerpsveld.

De reactietermijn sluit op 7 mei 2017.

U solliciteert naar de functie van Docent Practica Informatica, met vacaturenummer 17-190. De mogelijkheid bestaat dat u (ook) benaderd wordt voor de functie van docent Kunstmatige Intelligentie, vacaturenummer 17-191. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan verzoeken wij u dit uitdrukkelijk in uw sollicitatie aan te geven. #LI-DNP

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam