Onderzoekmedewerker

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Onderzoek

Publicatiedatum
6 november 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.709 tot €3.722 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
24 november 2017
Functieomvang
22.8 uur per week
Vacaturenummer
17-558

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC),  een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt een kandidaat voor de functie van onderzoekmedewerker vanwege onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De plaats van de onderzoekmedewerker valt binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaat zal deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het projectteam bestaat uit twee promovendi, een postdoctoraal onderzoeker en een onderzoekmedewerker. Het project wordt begeleid door staf van de afdeling Neerlandistiek.

Werkzaamheden

Het project waarvoor kandidaten geworven wordt behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten.

Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met het Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal  in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht; voor project III een post-doctoraal onderzoeker. Het project wordt ondersteund door de wetenschappelijk medewerker. De onderzoekmedewerker is een volwaardig lid van het onderzoeksteam.

Tot de taken van de kandidaat behoren:

 • het verzorgen van de logistiek en de planning van de dataverzameling;
 • secretariële en projectondersteunende werkzaamheden;
 • het onderhouden van contacten met kindcentra ten behoeve van planning en organisatie;
 • het onderhouden van oudercontacten en het verzamelen van data (telefonisch en online) onder ouders;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven voor ouders en kindcentra en het helpen bij het schrijven van rapportages.

Profiel

De kandidaat is enthousiast, en echte teamplayer en in staat nauwkeurig, efficiënt en zelfstandig te werken. Verder beschikt de kandidaat over:

 • een academisch denk- en werkniveau;
 • uitstekende organisatievaardigheden, blijkend uit relevante ervaring op het gebied van projectmanagement en –organisatie;
 • bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands;
 • uitstekende mondelinge beheersing van het Engels.

Inlichtingen

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, €2.709 tot maximaal €3.722 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling (schaal 9).  De aanstelling start op 1 februari 2018. De kandidaat wordt aangesteld bij de afdeling onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en geplaatst op de afdeling Neerlandistiek.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.
Uw sollicitatie omvat: 

 • een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;
 • uw curriculum vitae;
 • de contactgegevens van 2 referenten.

Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017. #LI-POST

Acquisitie stellen wij niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam