Student-lid Dagelijks bestuur van de faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen – Faculteitsbureau

Publicatiedatum
13 juni 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€1.958 tot €2.283 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
28 juni 2018
Functieomvang
16 uur per week
Vacaturenummer
18-347

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad.

Deze brede organisatie wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur (DB), dat tweewekelijks op dinsdagochtend vergadert en dat bestaat uit de decaan, de directeur Bedrijfsvoering, een facultaire onderzoeksdirecteur, de onderwijsdirecteur van de Graduate School of Humanities (GSH), de onderwijsdirecteur van het College of Humanities (CoH) en een adviserend student-lid (deze vacature). Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.Het Dagelijks bestuur van de faculteit is op zoek naar een Student-lid voor het DB.

Het student-lid van het DB is adviseur bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en adviseert daarnaast de onderwijs- en opleidingsdirecteuren in de Raad van het College of Humanities en de Raad van de Graduate School of Humanities.

Je wordt als student-lid niet gekozen door de studenten van de faculteit maar aangesteld via een sollicitatieprocedure. Je bent dus geen verkozen vertegenwoordiger van de studenten, maar opereert op persoonlijke titel. Natuurlijk wordt er wel van jou als student-lid verwacht dat je een studentenperspectief inbrengt tijdens vergaderingen.

Werkzaamheden

Als student-lid lever je een bijdrage aan het facultaire onderwijs-, onderzoeks- en personeelsbeleid. Dit doe je door in een vroeg stadium in verschillende settings mee te praten en te denken over bestuurlijke kwesties. Daarnaast:

 • participeer je actief in de vergaderingen van het DB en breng je een studentenperspectief in bij de besluitvorming;
 • ben je lid van de Raden, de overlegorganen van de onderwijsdirecteuren en de opleidingsdirecteuren;
 • vervul je een netwerkfunctie tussen het bestuur, de Facultaire studentenraad, opleidingscommissie en studieverenigingen. Je functioneert als student-lid onafhankelijk, maar het is belangrijk dat je door deze contacten te onderhouden zo goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er onder studenten leeft;
 • onderhoud je als student-lid van de FGw contacten met andere studentleden van faculteiten geesteswetenschappen in het land. Met hen vergader je ongeveer eens per zes weken over thema’s die van faculteitsoverstijgend belang zijn;
 • ten slotte word je als student-lid gevaagd je mening te geven in verschillende dossiergroepen waar in kleiner verband wordt nagedacht over oplossingen voor onderwijsproblematiek van verschillende aard.

Profiel

 • Je bent een sudent Geesteswetenschappen, bij voorkeur een derdejaars bachelor- of masterstudent;
 • je hebt aantoonbare affiniteit met onderwijsbeleid en kwaliteitszorg;
 • je bent proactief;
 • je bent een netwerker;
 • je bent communicatief sterk en
 • je bent analytisch.

Ervaring op bestuurlijk gebied is een pre.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Aanstelling

Je wordt voor 2 dagen in de week aangesteld als student-assistent. Er is een aantal vaste dagen waarop je vergadert, in ieder geval de dinsdagochtend en ca. eens per maand de donderdagmiddag. Je moet dus een flexibele agenda hebben en bereid zijn jouw agenda op die van het bestuur aan te passen. Het voorbereiden van vergaderingen kan gedeeltelijk thuis gebeuren, waardoor je een deel van het werk zelf kunt indelen.

Je wordt voor een jaar aangesteld, van 1 september 2018 tot 1 september 2019. Onze voorkeur gaat uit naar een derdejaars bachelorstudent of een student in de masterfase, bij voorkeur met ervaring op bestuurlijk gebied. Het salaris is conform het UFO-profiel voor student-assistenten. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je kunt een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, tot en met donderdag 28 juni 2018 versturen via onderstaande link. Sollicitaties die we na genoemde datum ontvangen, nemen we niet in behandeling.

Begin juli 2018 bespreekt de sollicitatiecommissie, die zal bestaan uit een onderwijsdirecteur, de decaan en twee leden van de Facultaire Studentenraad, de brieven. Op basis hiervan zullen we een aantal kandidaten voor een gesprek uitnodigen. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam