De complexiteit van menselijk beslisgedrag

Psychologie

28jun2018 14.00

Promotie

Laura Dekkers onderzoekt de complexiteit van menselijk beslisgedrag. Haar onderzoek bestaat uit drie voorbeeldstudies met betrekking tot individuele en contextuele variabiliteit in het nemen van beslissingen waarbij een van de keuzes of elke keuze een zeker risico met zich meebrengt. De focus van elke studie ligt op psychologische constructen en factoren die worden geacht betrokken te zijn bij, of invloed hebben op, variabiliteit in het nemen van beslissingen.

Mw. L.M.S. Dekkers: On Axioms of Choice: A Mathematical Modelling Approach to Study Variability in Decision Making. Promotor is prof. dr. H.M. Huizenga. Copromotor is dr. B.R.J. Jansen.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting