Taal, literatuur en cultuur

Duits aan de UvA betekent bestudering van de Duitse taal, literatuur en cultuur in onderlinge samenhang en door alle tijden heen. De blik richt zich enerzijds op hedendaagse aspecten van de Duitstalige cultuur - zoals culturele debatten of maatschappelijke kwesties - en anderzijds op de lange lijnen van historische ontwikkelingen - van de Middeleeuwen tot hedendaagse kunstuitingen, van literatuur tot film, theater en comics.