Literatuurwetenschap

Literary and Cultural Analysis

Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam combineert perspectieven uit de Vergelijkende literatuurwetenschap met die uit Cultural studies en is toegespitst op het onderzoeken en doceren van hedendaagse cultuur, kunst, en literatuur als een spanningsveld van politiek en filosofie. Ons team analyseert en reflecteert op de nauwe samenhang tussen literaire werken, kunst, en populaire cultuur en de hedendaagse controverse en ontwikkelingen waar deze werken deel van uitmaken. Een aantal van onze onderzoeksgebieden zijn: globalisering, ruimte, grenzen en migratie, seksualiteit en gender, queer en transstudies, precariteit en kritiek op het neoliberalisme, stedelijke cultuur, straatcultuur en nieuwe vormen van activisme.