Profiel

Breed, divers en internationaal

Politicologie aan de UvA wordt gekenmerkt door een breed perspectief op politieke processen die plaatsvinden op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau. In het onderzoek en onderwijs komt het hele scala aan deelgebieden, theorieën en onderzoeksmethoden van het vakgebied aan bod.

Bij politicologie aan de UvA wordt onderzocht welke invloed huidige sociale, economische en politieke transformaties hebben op lokaal, nationaal, Europees en globaal bestuur. Onderzoek en onderwijs binnen de afdeling richt zich doorom niet alleen op formele politieke instituties, maar kijkt vooral naar de interacties tussen het politieke systeem, de economie en de samenleving. Het kenmerkt zich door een kritische blik op democratische verantwoording, representativiteit en legitimiteit van het moderne bestuur, ook met het doel deze zaken te verbeteren.

Politicologie aan de UvA heeft zich met dit brede perspectief op het vakgebied ontwikkeld tot een van de grotere politicologische afdelingen in Europa. De afdeling biedt een grote academische verscheidenheid wat betreft onderzoeksgebieden, methodologische en epistemologische benaderingen en samenwerkingsverbanden met verwante vakgebieden, zoals sociologie, economie, communicatiewetenschap en recht.

20 maart 2014