Geschiedenis

In de eenjarige master Geschiedenis is veel aandacht voor historische benaderingen en vaardigheden die van pas komen in de huidige beroepspraktijk. Inhoudelijk wordt een gevarieerd programma aangeboden dat aansluit bij de onderzoeksexpertise van de docenten.Geschiedenis aan de UvA

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis omvat de hele periode van de Oudheid tot heden en sluit inhoudelijk nauw aan bij het onderzoek van de docenten Geschiedenis. Hun expertise is geclusterd in de onderzoeksgroepen Stadsgeschiedenis, Nederlandse politieke geschiedenis en Identiteitsvorming in een globaliserende wereld. 

Binnen deze brede opzet krijg je vakken rond kernconcepten als macht, identiteit, cultuur, klasse, etniciteit en gender. De vakken variëren in zowel geografische breedte (lokaal, regionaal, nationaal, mondiaal) als temporele diepte (korte, middellange en lange termijn). 

Alle vakken hebben gemeen dat zij je oefenen in wat in de huidige beroepspraktijk belangrijke vaardigheden zijn: 

  • gebeurtenissen op korte termijn kunnen beoordelen in de context van de lange termijn;
  • lokale ontwikkelingen kunnen begrijpen in een regionale, nationale, internationale en mondiale context;
  • specifieke vraagstukken kunnen beschouwen in het licht van brede theoretische concepten;
  • interessante inzichten kunnen destilleren uit weinig bronnen, maar ook raad weten met informatie-overvloed.  

De opleiding biedt je daarbij uiteraard een stevige training in onderzoeks-, schrijf- en mondelinge vaardigheden op gevorderd masterniveau. 

Geschiedenis in deeltijd

Het eenjarige programma Geschiedenis wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval anderhalf jaar. Als deeltijdstudent volg je maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Je volgt het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten stellen hun programma op in overleg met de mastercoördinator.

Diploma

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Diploma
MA Geschiedenis
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen