Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Minors

De UvA biedt veel minors aan binnen alle faculteiten. De meeste minors bestaan uit verplichte vakken en keuzevakken en omvatten 30 EC. De vakken kunnen binnen een semester geroosterd zijn, maar ook verdeeld over een studiejaar. Je kunt je tijdens je bachelor verdiepen in een specialisme binnen je eigen vakgebied. Of je verbreedt je kennis juist met een minor in een ander vakgebied of interdisciplinair thema. Je vormt zo je studieprogramma en bereidt je voor op een master.

Bekijk het minoraanbod

Stappenplan aanmelden minor

 1. Oriënteer je op een minor
 2. Check de toelatingeisen en aanmeldprocedure in de Studiegids
 3. Schrijf je in via Studielink (niet UvA-studenten)
 4. Betaal je wel of geen collegegeld?
 5. Meld je aan voor de minor

1. Oriënteer je op een minor

Waarom een minor?

 • Om je kennis te verbreden; een minor buiten je vakgebied of een interdisciplinaire minor.
 • Om je kennis te verdiepen; een specialistische minor binnen je vakgebied.
 • Om je op de mogelijkheden na je bachelor te oriënteren.
 • Om je voor te bereiden op het kiezen van een master.
Hoe kies je een minor (pdf)?

2. Check toelatingseisen en aanmeldprocedure in de Studiegids

Bij elke minor (in het minoraanbod) vind je een link naar de Studiegids, met meer informatie over de toelating en aanmelding bij de betreffende minor.
Check of toestemming nodig is om deze minor op te nemen in je studieprogramma.

3. Schrijf je in via Studielink (niet-UvA-student)

Kies in Studielink de opleiding waarbij je een bijvak/minor wilt volgen, en kies de opleiding met tussen haakjes 'bijvak'.

 • Ook als je al eerder als bijvakstudent bij de UvA ingeschreven stond, moet je je voor aanvang van een nieuw studiejaar opnieuw inschrijven via Studielink. De opleiding waar het bijvak bij hoort, vind je in de Studiegids van de UvA.
 • Als je als bijvakstudent bachelorvakken wilt gaan volgen, geef dan in Studielink aan dat je niet start in het eerste jaar van de opleiding, anders kan je inschrijving in Studielink niet worden voltooid.
 • Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding? Dan heb je een toelatingsbeschikking nodig. Stuur een mail naar application-sts@uva.nl, vermeld welke bijvakken je wilt volgen en stuur de volgende documenten mee: 1. een toelatingsbeschikking van je eerste opleiding ('thuisuniversiteit'), 2. een kopie van je paspoort.

4. Betaal je wel of geen collegegeld? (niet-UvA-student)

 • Je betaalt als niet-UvA-student geen collegegeld als je bij je eigen instelling en de UvA in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeldtarief. Stuur in dit geval een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling op naar de UvA.
 • Als je geen wettelijk collegegeld betaalt aan je eigen instelling, dan gelden er andere regels. Zie hiervoor het Inschrijvingsbesluit.

Postadres

Studentenadministratie UvA (CSA):
Universiteit van Amsterdam 
Centrale Studentenadministratie 
Postbus 2760
1000 CT Amsterdam

Inleveradres

Central Student Service Desk
(Roeterseiland: REC-E)

5. Meld je aan voor de minor

Bij elke minor (in het minoraanbod) vind je een link naar de Studiegids/Course Catalogue met informatie over de aanmelding (onder Aanmelding en toelating/Practical matters and information). Let hierbij op de periodes voor de vakaanmelding.