Organisatie

Voor een goed functionerende cyclus van kwaliteitszorg is het essentieel dat iedereen binnen de universiteit weet wie op elk niveau verantwoordelijk is en welke taken en bevoegdheden van hoog tot laag zijn toebedeeld.

Het is niet alleen belangrijk dat dit goed beschreven is maar ook dat alle betrokkenen er naar handelen. Pas dan kunnen verantwoordelijken worden aangesproken en zal er sprake zijn van een echte kwaliteitscultuur.

Binnen de UvA is ervoor gekozen om deze organisatie te beschrijven in het Besturingsmodel Universiteit van Amsterdam. Naast een beschrijving van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bevat het besturingsmodel ook een beschrijving van de besturing van het onderwijs en de medezeggenschap.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

19 augustus 2013