Resultaten

De UvA vindt het belangrijk de effecten van het beleid en de uitvoering daarvan voortdurend te meten, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De UvA beschikt over de volgende meetinstrumenten:

·         UvA-data

·         Visitatierapporten

·         Onderwijsevaluaties

·         Nationale Studenten Enquête

·         WO-monitor en Medewerkersmonitor

·         Interne kwaliteitsmeting

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

22 januari 2013