Ambitie

De Universiteit van Amsterdam neemt met haar onderwijs, onderzoek en innovatie een prominente plaats in, zowel in Nederland als internationaal. Onze brede en ambitieuze onderzoeksuniversiteit staat, als gevolg hiervan, hoog in internationale rankings.

Onze kernwaarden: betrokken, baanbrekend, vastberaden

 • Betrokken. Wij proberen de maatschappij beter te maken, werken samen in plaats van muren op te trekken en laten traditionele grenzen tussen vakgebieden verdwijnen. We spelen een prominente en zichtbare rol in het maatschappelijk debat.
 • Baanbrekend. Wij stellen dogma's ter discussie, in vooraanstaand fundamenteel onderzoek. En we werken aan impactvolle, maatschappelijke toepassingen.
 • Vastberaden. Wij koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen, laten ruimte om door te vragen. Aan de UvA heerst een cultuur van nieuwsgierigheid en creativiteit, de basisvoorwaarde voor vernieuwing.

Onderwijs: geënt op wetenschappelijk onderzoek, nadruk op internationaal

 • Ons onderwijs is geënt op wetenschappelijk onderzoek. Wij stimuleren bij onze studenten nieuwsgierigheid, analyse, reflectie en het vinden van slimme oplossingen.
 • Sterke nadruk ligt op internationale oriëntatie, in voorbereiding op de mondiale arbeidsmarkt: we moedigen studenten aan ervaring op te doen in het buitenland, de instroom van internationale studenten in het bachelor- en masteronderwijs neemt toe en er komen meer joint degrees met vooraanstaande internationale partners.

Onderzoek: interdisciplinair en innovatief

 • Ons onderzoek kenmerkt zich door een rigoureuze aanpak, interdisciplinariteit en een cultuur van niet-aflatende analyse en nieuwsgierigheid.
 • Ons fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. Nieuwe – vaak interdisciplinaire – vragen benaderen we op innovatieve wijze.
 • Onderzoekszwaartepunten ontwikkelen we door en breiden we uit, onder andere door samenwerking in internationale,  multidisciplinaire consortia.

Innovatie: bijdragen aan oplossingen voor stedelijke en maatschappelijke vraagstukken

 • Innovatie en bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen beschouwen wij als de derde pijler. Als hub voor toonaangevend internationaal onderzoek, excellente wetenschappers en afgestudeerden trekt de UvA ondernemend talent, research-intensieve bedrijven en investeerders naar de regio Amsterdam.
 • Wij stimuleren ondernemerschap onder onze medewerkers en werken nauw met partnerinstellingen samen aan oplossingen voor stedelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Vier open stadscampussen, zeven faculteiten

 • Ons onderwijs en onderzoek op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde vindt plaats in zeven faculteiten gehuisvest op onze vier open stadscampussen.
 • Op die plekken in de stad komen verschillende disciplines samen; er zijn studievoorzieningen, onderzoekslabs, werkruimtes, plekken voor samenwerking en ruimtes voor ontspanning. Jaarlijks verschijnen circa tienduizend wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 november 2017