Internationalisering

De UvA heeft een sterke internationale oriëntatie. Die komt terug in de curricula van de opleidingen, in de onderzoeksactiviteiten en in de organisatiecultuur.

Onderwijs: voorbereiden op loopbaan in wereldwijde arbeidsmarkt

De globalisering van de arbeidsmarkt zorgt voor een steeds toenemende vraag naar hoger opgeleiden met internationale en interculturele competenties en internationale studie- of werkervaring. Wij bereiden onze studenten voor op een toekomstige loopbaan in deze wereldwijde arbeidsmarkt.

 • In de masterfase bieden we daartoe diverse international classrooms. Het onderwijs van deze masteropleidingen is Engelstalig en de thematische en geografische focus in het curriculum beperkt zich niet alleen tot Nederland; ook het oordeel elders in de wereld wordt meegenomen.
 • Het Engelstalige onderwijs maakt deze masters (ook) zeer aantrekkelijk voor buitenlandse studenten. Dat versterkt meteen het internationale karakter: de studenten leren omgaan en samenwerken met studenten uit andere landen en culturen.
 • Voor de bachelorfase geldt dat wij studenten stimuleren om naar het buitenland te gaan om internationale studie-ervaring op te doen. De UvA zorgt voor de afstemming met partners in het buitenland zodat studieplaatsen en uitwisselingsmogelijkheden zo veel mogelijk aansluiten op de curricula van de UvA.
 • Ook masterstudenten stimuleren we om zich internationaal te oriënteren, door een summerschool in het buitenland te volgen of een internationale stage te doen.

Onderzoek: nauwe internationale samenwerking

 • De UvA werkt als onderzoeksintensieve universiteit nauw samen met andere universiteiten in binnen- en buitenland.
 • Het gaat dan om bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeksprojecten of om onderzoeksgroepen die gebruikmaken van elkaars data, kennis en infrastructuur en op die wijze synergie creëren waardoor de kwaliteit van het onderzoek toeneemt.
 • Bovendien zijn er talloze onderzoeksonderwerpen van maatschappelijk belang – de zogenaamde grand societal challenges – waarvan het belang de landsgrenzen overstijgt. Onderzoek naar klimaatverandering, infectieziekten, stedelijke ontwikkeling en dergelijke hebben aanzienlijk meer waarde in een grotere, internationale context.
 • Ook wordt door (inter)nationale samenwerking de schaalgrootte bereikt die nodig is voor grote onderzoeksfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld een deeltjesversneller of laboratoria voor nanotechnologie.

Internationaal karakter komt terug in organisatiecultuur

 • Het internationale karakter van de UvA komt ook terug in de organisatiecultuur. Studenten, onderzoekers en docenten uit het buitenland: wij bieden een aantal diensten om je thuis te laten voelen op de UvA, in Amsterdam en in Nederland. Tweetalige communicatie zorgt er onder meer voor dat je je deel voelt en blijft voelen van de UvA-gemeenschap.
 • Van docenten aan de UvA wordt verwacht dat ook zij, net als de studenten, zich internationaal oriënteren/hebben georiënteerd en beschikken over internationale competenties. Wij stimuleren ook hen om bijvoorbeeld een semester te doceren aan een universiteit in het buitenland, deel te nemen aan internationale congressen of een summer school te geven of te volgen in het buitenland.

Buitenlands talent

 • De UvA behoort als onderzoeksintensieve en internationaal georiënteerde universiteit tot de top van de Europese instellingen. Daarmee is de UvA een aantrekkelijke universiteit voor buitenlands talent voor een masteropleiding of voor het behalen van hun PhD-graad.
 • Buitenlandse talentvolle studenten leveren op hun beurt een impuls aan het internationale karakter van de universiteit en het onderwijs. Bovendien brengen zij andere inzichten en ervaringen mee die het onderwijs kunnen verbreden of verdiepen.
 • Voor studenten van buiten de Europese Unie stelt het Amsterdam Merit Scholarship jaarlijks beurzen beschikbaar met een gezamenlijke waarde van een miljoen euro. Met een beurs van het Amsterdam Merit Scholarship krijgen talentvolle studenten de gelegenheid een masteropleiding aan de UvA te volgen.

Internationale netwerken: LERU en U21

De UvA maakt deel uit van twee prestigieuze, internationale netwerken van samenwerkende universiteiten.

League of European Research Universities (LERU)

De UvA is sinds 2006 lid van LERU, een netwerk van 22 onderzoeksintensieve Europese universiteiten dat pleit voor het belang van fundamenteel onderzoek in Europa en de onderlinge samenwerking stimuleert.

LERU is een van de belangrijkste lobbyisten binnen de Europese Unie op het gebied van onderzoek en innovatie. De aangesloten universiteiten zijn goed voor ongeveer een vijfde tot een kwart van alle Europese subsidies voor fundamenteel onderzoek en vormen, door de samenwerking in LERU, een serieuze gesprekspartner voor de EU.

Naast de UvA zijn ook de universiteiten van Utrecht en Leiden aangesloten bij LERU.

Universitas 21 (U21)

De UvA is in 2010 toegetreden tot Universitas21 (U21), een wereldwijd netwerk van 24 universiteiten dat zich richt zich hoofdzakelijk op het stimuleren van de mobiliteit van studenten door onderlinge uitwisselingen, summer schools en conferenties voor studenten. Ook worden conferenties georganiseerd voor early career researchers die daardoor in staat worden gesteld met elkaar in contact te komen en een netwerk op te bouwen.

De Universiteit van Amsterdam is de enige Nederlandse universiteit die is aangesloten bij U21.

Rankings wereldwijd

Er zijn meerdere rankingsystemen die de kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs van universiteiten wereldwijd vergelijken.

De UvA hecht de meeste waarde aan de Academic Ranking of World Universities (ARWU), gepubliceerd door het Center of World-Class Universities en het Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University, China. Bij deze ranking wordt voornamelijk gekeken naar de onderzoeksprestaties van universiteiten. De ranking wordt samengesteld op basis van bibliometrie: het aantal publicaties, citaties en patenten.

Andere belangrijke rankings zijn de Times Higher Education World University Ranking, gepubliceerd door het Britse Times Higher Education, en de QS World University Ranking.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 november 2017