Universitair docent Forensische Orthopedagogiek

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Publicatiedatum
14 maart 2017
Opleidingsniveau
Gepromoveerd
Salarisindicatie
€3.427 tot €5.330 bruto per maand
Sluitingsdatum
4 april 2017
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
17-112

De afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van Universitair docent (UD 1 of 2 conform UFO profiel).

De programmagroep Forensische Orthopedagogiek is op zoek naar een nieuwe collega met grote theoretische kennis van ontwikkelingspsychopathologie, gerelateerd aan externaliserend probleemgedrag.

Het onderzoeksterrein van de forensische orthopedagogiek richt zich op manifestaties, oorzaken, preventie en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals delinquent gedrag, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en middelengebruik. Het onderzoek houdt zich ook bezig met de problemen van (kinderen in) gezinnen die onder toezicht gesteld zijn of waar onder toezichtstelling dreigt. Vanwege de ernst van de problematiek is er sprake van (een verhoogde kans op) een civiel- of strafrechtelijke maatregel en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.

Het onderwijs wordt gegeven in de bachelor Pedagogische Wetenschappen, waaronder de minor Kinderrechten en Jeugdzorg, en in het mastertraject Forensische Orthopedagogiek. De programmagroep heeft intensief contact met instellingen op het betreffende terrein, zoals rechtbanken, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen, politie, onderwijsvoorzieningen, landelijke en lokale overheden.

Werkzaamheden

 • Ontwikkelen, coördineren en verzorgen van onderwijs binnen het mastertraject Forensische Orthopedagogiek en in het bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen, met name in de minor Kinderrechten en Jeugdzorg;
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties en eventueel van promotieonderzoek;
 • integreren van nieuwe onderzoeksinzichten in het onderwijs;
 • leveren van een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
 • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de genoemde onderzoeksgebieden leidend tot wetenschappelijke publicaties;
 • verwerven van externe fondsen voor onderzoeksprojecten;
 • verrichten van bestuurs- en beheerstaken.

De verdeling van de uren over de onderwijs- en onderzoekstaak is 55% onderwijs en 45% onderzoek; in het eerste jaar is de verhouding 50%-50%.

Profiel

U heeft:

 • een vooropleiding in een van de gedragswetenschappen en bent gepromoveerd op een voor de Forensische Orthopedagogiek relevant terrein;
 • uitstekende onderwijsvaardigheden en affiniteit met studenten;
 • een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bent bereid deze binnen twee jaar te behalen;
 • kennis en ervaring op het gebied van prevalentie en etiologie en de vroegtijdige onderkenning van ernstige gedragsproblemen, van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, en op het gebied van preventie en/of behandeling van ernstige gedragsproblemen en psychopathologie bij kinderen, adolescenten en/of jongvolwassenen;
 • ervaring met het analyseren van grote longitudinale datasets en/of (justitiële) informatiesystemen en hebt gepubliceerd in internationale tijdschriften;
 • een interesse in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in gepromoveerden met specifieke kennis en expertise op het terrein van verklaringen vanuit een ontwikkelings- en levensloop perspectief en de rol van biologische en/of individuele risicofactoren.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar op fulltime basis (38 uur per week). Bij goed functioneren is verlenging mogelijk. Het salaris bedraagt, in overeenstemming met de universiteitsbepalingen voor academisch personeel, €3.427 tot maximaal €5.330 bruto per maand (schaal 11-12) op basis van volledige werktijd, conform de CAO Nederlandse universiteiten.

Sollicitatie

U kunt een sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae, onder vermelding van vacaturenummer 17-112 tot en met 4 april 2017 nsturen naar de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding t.a.v. mevrouw dr. M. Hoeve via vacatures-powl-fmg@uva.nl.

Sollicitatiebrief en curriculum vitae dienen in één document te worden aangeleverd.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam