Docent/Begeleider minor Tesla (interne vacature)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica – College of Science

Publicatiedatum
17 maart 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.552 tot € €4.028 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
7 april 2017
Functieomvang
4 tot 32 uur per week
Vacaturenummer
17-119

De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) telt circa 6.000 studenten en 1.500 medewerkers, verspreid over acht onderzoekinstituten en een aantal ondersteunende, facultaire diensten. De FNWI biedt elf bacheloropleidingen en negentien masteropleidingen aan op het gebied van exacte wetenschappen, informatiewetenschappen en levens- en aardwetenschappen. 

In 2012 is de minor Tesla van start gegaan binnen de FNWI, een programma van 30EC voor talentvolle MSc-studenten met een ambitie om na hun afstuderen buiten het onderzoek te gaan werken. De minor Tesla kan als keuzemodule worden gevolgd als onderdeel van een tweejarige bètamaster. Het programma heeft een beperkte capaciteit, dus toelating wordt bepaald middels een selectieprocedure.

Tijdens het programma werken studenten groepsgewijs aan een interdisciplinair project in opdracht van een externe partij onder inhoudelijke supervisie van een staflid binnen de faculteit en intensieve procesbegeleiding door twee docenten/begeleiders. Het projectmatig werk beslaat gemiddeld 6 tot 8 dagdelen per week en wordt aangevuld met een divers aanbod van trainingen in academische en professional skills, gastlezingen, intervisie en andere opdrachten.

Het programma is organisatorisch ondergebracht bij de MSc Biological Sciences, wat betekent dat de betreffende opleidingsdirecteur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Om de interdisciplinariteit van het programma te waarborgen is de project acquisitie belegd bij drie wetenschappelijke stafleden (SILS, IBED en HIMS) en twee docenten/begeleiders.

Vanwege een verandering in taken van een van de docenten/begeleiders zoekt de opleiding voor het studiejaar 2017-2018 een opvolger voor deze positie. In deze functie werk je nauw samen met een ervaren collega en word je inhoudelijk aangestuurd door de coördinator van het programma prof. Michel Haring. 

Aanstelling geschiedt onder het College of Science en kan gecombineerd worden met een bestaande functie, waarvan het zwaartepunt van de werkzaamheden in het 1e semester ligt.

Werkzaamheden

De docent/begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het vaardighedenonderwijs en de procesbegeleiding van de projectgroepen. Hij/zij heeft de volgende taken:

 • procesmatig begeleiden van de projectgroepen, bewaken van de voortgang;
 • planning en organisatie van de (vaardigheden) trainingen en gastsprekers, en afhankelijk van expertise deel van de uitvoering;
 • beoordelen van schriftelijke rapportages en presentaties;
 • actieve bijdrage leveren aan de acquisitie van projecten via nieuwe en bestaande externe relaties;
 • aansturen van student-assistenten in de praktische ondersteuning;
 • periodiek werkoverleg met de vakcoördinator en de bij het programma betrokken wetenschappelijke staf;
 • voorlichting geven over het programma aan potentiële doelgroep;
 • evalueren en verbeteren van het onderwijs.

Profiel

Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar een (vaardigheden)docent met:

 • aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van vaardigheden onderwijs;
 • ervaring in (begeleiding van) projectmatig werken;
 • een brede (bèta)wetenschappelijke interesse en bij voorkeur afgeronde opleidingen in deze richting;
 • talent voor samenwerking met uiteenlopende partijen.

Inlichtingen

Nadere informatie over deze functies is verkrijgbaar bij:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst m.i.v. 1 september 2017 voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid voor de functie en ongewijzigde omstandigheden.

Indien de kandidaat (beperkt) beschikbaar is om mee te draaien in de intakeprocedure van kandidaten voor de minor heeft aanstelling per 1 juni 2017 de voorkeur.
U wordt aangesteld voor minimaal 4 uur per week gedurende het 1e semester. Vanwege piekbelasting in het 2e semester wordt de werktijd van februari t/m juli uitgebreid tot 24-32 uur per week. Een en ander in overleg met de kandidaat.

Het bruto salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring bij aanvang van het dienstverband, minimaal €2.552 en maximaal €4.028 (schaal 10) per maand op basis van volledige werktijd (38 uur), excl. 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De CAO Nederlandse universiteiten is van toepassing. Het UFO-profiel Docent is van toepassing.

Solliciteren

Dit betreft een interne werving. De vacature staat alleen open voor UvA-medewerkers.

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae (cv) en een sollicitatiebrief met uw motivatie, per e-mail versturen aan application-science@uva.nl onder vermelding van het vacaturenummer 17-119 Docent/Begeleider minor Tesla in het onderwerp veld en de relevante documenten als bijlage (PDF). 

De reactietermijn sluit 7 april 2017. #LI-DNP

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam