Arabische taal en cultuur

In de bachelor Arabische taal en cultuur​ word je opgeleid tot arabist en Midden-Oostendeskundige. Je leert de taal spreken en lezen en je krijgt inzicht in de cultuur en de maatschappelijke verhoudingen in de regio. Deze bachelor leidt op tot kritische denkers die hedendaagse vragen over het Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen beantwoorden.Een taal en een wereld

De Arabische wereld staat niet voor niets zo vaak in het middelpunt van de belangstelling. Internationale belangen, religieus conflict en migratieproblematiek, maar ook economische samenwerking en wederzijdse culturele beïnvloeding, maken het Midden-Oosten en Noord-Afrika tot een van de belangrijkste regio’s voor Nederland en Europa. Er is dan ook voortdurend behoefte aan kritische denkers die de Arabische wereld kunnen begrijpen en uitleggen.

Om de Arabische wereld te ontdekken moet je de taal leren. Alleen in Amsterdam leer je direct in je eerste jaar de basis van zowel de gesproken als de geschreven variant van het Arabisch. Het Arabisch wordt gesproken door zo’n tweehonderd miljoen mensen van Marokko tot en met Irak. 

Tegelijk met het leren van de Arabische taal ontwikkel je inzicht in de rijke Arabische literatuur en de taalsociologie. De opleiding besteedt veel aandacht aan de maatschappelijke en politieke verhoudingen. We stellen ons bijvoorbeeld de vraag waar conflicten in de islamitische wereld vandaan komen, of hoe genderverhoudingen sinds de twintigste eeuw zijn veranderd in de diverse Arabische landen. En wat speelt er nu eigenlijk een belangrijkere rol in de Arabische golfstaten, olie of godsdienst? De opleiding leert je kijken achter de schermen van het nieuws, waar de wereld altijd complexer en interessanter is dan je dacht.

Maak kennis met ons

We raden je aan om onze ronde op de UvA Bachelordag te bezoeken en om één of meerdere colleges met een huidige student mee te lopen, zodat je een goed beeld krijgt van onze opleiding.

Studenten taal- en regiostudies

Arabische taal en cultuur iets voor jou?

 • Je bent geïnteresseerd in andere culturen en samenlevingen in de wereld, met bijzondere aandacht voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, het Arabisch en de islam.
 • Kennis van Duits en Frans werkt in je voordeel. Een goede beheersing van het Engels is onontbeerlijk omdat het merendeel van de vakliteratuur in deze taal geschreven is.
 • Ook moet je veel discipline hebben. Je hebt dagelijks taalvaardigheidscolleges en het vraagt veel inzet om je het vocabulaire en de grammatica eigen te maken.

Waarom Arabisch aan de UvA?

 • De UvA is gespecialiseerd in de moderne Arabische wereld. De opleiding maakt hierin een duidelijke keuze: je ontwikkelt je tot een Midden-Oostendeskundige die hedendaagse vraagstukken kan beantwoorden.
 • Het onderwijs sluit nauw aan op het onderzoek van de docenten, die allen onderzoek doen op het gebied van het moderne Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij nemen je in hun colleges mee in hun lopende onderzoek.
 • De Amsterdamse taalverwervingsmethode sluit optimaal aan op de behoefte onder studenten om zowel het gesproken als het geschreven Arabisch te leren beheersen. Alleen in Amsterdam leer je beide in het eerste jaar. De intensieve methode die dit mogelijk maakt, is in Amsterdam ontwikkeld.
 • Aan de UvA heb je na het eerste jaar de keuze voor een specialistisch of juist een breed vervolgtraject (major). Je kunt kiezen voor de major Arabische studies, maar je kunt ook kiezen voor de bredere major Middle Eastern studies.
 • De UvA heeft veel expertise op het gebied van Midden-Oostenstudies. Meer dan zeventig onderzoekers en docenten rekenen deze regio tot hun interessegebied (zie ook:  Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies).
 • In het programma is een halfjaar studie in Caïro opgenomen. Dit buitenlandprogramma is toegesneden op de behoeften van de Amsterdamse opleiding.
 • Arabische taal en cultuur is een kleinschalige opleiding, waardoor je je medestudenten snel leert kennen. De sfeer is informeel en de docenten zijn makkelijk te benaderen.
 • De opleiding is gehuisvest in het centrum van Amsterdam. Hier vind je ook organisaties en bedrijven die een band hebben met je studie. Een stageplek is in deze omgeving niet moeilijk te vinden.

Studeren in deeltijd

De bachelor Midden-Oostenstudies: Arabisch wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval 4,5 jaar. Een deeltijdstudent volgt maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester) en volgt het programma samen met voltijdstudenten. Er zijn geen colleges in de avonduren en de colleges taalverwerving in de propedeuse zijn vijf dagen per week. In de meeste gevallen wordt in onderling overleg met de studiebegeleider een individueel programma opgesteld.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Arabische taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September
CROHO-code
56040

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen