Archeologie en prehistorie

In de bachelor Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar materiële overblijfselen van menselijk handelen; je leert hoe je die moet opgraven en en wat je dankzij dit werk te weten kunt komen over vroegere culturen. Theorie en praktijk gaan hand in hand.


De bacheloropleiding Archeologie zal vanaf 1 september 2017 door UvA en VU gezamenlijk worden aangeboden.

      

Video wordt geladen..

Waarom Archeologie in Amsterdam?

  • ACASA: Bij de bachelor Archeologie in Amsterdam profiteer je van het onderwijs en onderzoek van archeologen verbonden aan de UvA én de VU gezamenlijk aanbieden. Zij doen dit binnen het samenwerkingsverband Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). 
  • Breed: de studie Archeologie in Amsterdam bestrijkt het gehele tijdvak dat voor archeologen van belang is: vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd, met het accent op Noordwest-Europa en het Mediterrane gebied.
  • Meedoen aan opgravingen: als student doe je mee aan onderzoek en opgravingen. Daarbij kun je op uiteenlopende plaatsen terechtkomen: op een akker in Brabant, op een akropolis in Griekenland, bij Romeinse overblijfselen in Italië, of 'thuis' achter de microscoop.
  • Onderzoekstraditie: de opleiding Archeologie in Amsterdam kent een onderzoekstraditie, waarbij studenten zelf al snel een bijdrage aan het onderzoek leveren. De opleiding van student tot wetenschappelijk onderzoeker staat voorop. Maar je kunt je ook richten op de maatschappelijke toepassing van archeologie, bijvoorbeeld in ruimtelijke ordening, monumentenbeleid, voorlichting en museologie.
  • Eigen oudheidkundig museum: het Allard Pierson Museum is nauw betrokken is bij het onderwijs. Dit is uniek in Nederland.
  • Amsterdam: met zijn vele musea en culturele instellingen is een stageplek in Amsterdam niet moeilijk te vinden. Bovendien zit je in Amsterdam, met de vele bouwwerkzaamheden en het archeologisch onderzoek dat hieraan vooraf gaat, soms middenin je werkveld.

Is Archeologie iets voor jou?

  • Je hebt een vwo-diploma, ongeacht het profiel.
  • Je hebt een goede beheersing van het Engels en (in iets mindere mate) van Duits en Frans. Veel vakliteratuur is in het Engels geschreven.
  • Je vindt de vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde leuk.
  • Je kunt zelfstandig werken en je bent initiatiefrijk en nieuwsgierig.

Kerngegevens


Diploma
BA Archeologie en prehistorie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56825

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen