Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Biologie

Biologie is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig. Daarbij bestaatom en nabij de helft uit contacturen, zoals hoorcollege, werkcollege, practicum en veldwerk. De resterende tijd gebruik je om zelfstandig te studeren. Elk studiejaar bestaat uit twee semesters. Die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een van vier weken.

Vernieuwd studieprogramma

Het onderwijsprogramma van Biologie is vernieuwd. Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt er meer in projecten gewerkt waarin we nieuwe inzichten uit het onderzoek verbinden met vragen en problemen uit de samenleving. We werken met thema’s zoals Water, Voeding, Duurzaamheid, Biodiversiteit en Evolutie. Als student ga je in deze projecten meedenken over oplossingen en innovaties en meewerken aan het realiseren daarvan.

 • Het eerste jaar (vanaf 2018-2019)

  In het eerste jaar leer je de uiteenlopende aspecten van de biologie kennen. Je krijgt elk semester vakken aan de hand van een overkoepelend thema. Je sluit deze vakken af met een Engelstalig 'Keystone' project, waarin de opgedane kennis samenkomt en je deze leert toepassen. Aan de hand van experimenten of case-studies word je uitgedaagd om mee te denken over lopend universitair onderzoek of de toepassingen daarvan voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werk je hard aan de ontwikkeling van je eigen academische en professionele vaardigheden.

  Voorbeelden van vakken in het eerste jaar zijn:

  • De levende cel
  • Genetica en Evolutie
  • Biologie van dieren
  • Biologie van planten
  • Biodiversiteit en Ecologie
 • Het tweede jaar (vanaf 2019-2020)

  Het tweede jaar bouwt voort op de biologische basis uit het eerste jaar met vakken als:

  • Gedragsbiologie
  • Evolutiebiologie
  • Ontwikkelingsbiologie
  • Ziekte en afweer van planten en dieren

  In het tweede semester oriënteer je je met keuzevakken op de specialisatie die je in het derde jaar kiest. Je sluit het jaar af met een miniscriptie over een onderwerp dat aansluit bij jouw interesses.

 • Het derde jaar (vanaf 2020-2021)

  In het derde jaar kun je je met keuzevakken specialiseren in een bepaalde richting. Binnen Biologie kun je kiezen voor Molecular Life Science, Freshwater and Marine Biologiy of Ecology and Evolution. Je kunt ook kiezen voor keuzevakken of een minor bij een andere opleiding in bijvoorbeeld neurobiologie, biomedische wetenschappen, biochemie of Evolutionary Psychobiology.

  Een andere mogelijkheid is om via de UvA een semester in het buitenland studeren. Met de keuze van je specialisatie bereid je je voor op een mogelijke master. De derdejaarsvakken worden in het Engels gegeven.

  Aan het einde van het derde jaar rond je de bachelor af met een bachelorproject van vier maanden. Je schrijft dan zelf een onderzoeksvoorstel en voert dit onderzoek uit. Je geeft tenslotte een presentatie en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

Studieprogramma

Via onderstaande link kun je het vernieuwde programmaoverzicht bekijken (onder voorbehoud van wijzigingen). 

Download het curriculum schema

Onderwijsvormen

Tijdens de bachelor Biologie volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen van rond de 12 tot 15 studenten, onder begeleiding van een docent.
 • Practica
  Tijdens de practica leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit.
 • Computerpractica
  Tijdens computerpractica leer je data te analyseren en modellen te bouwen van biologische systemen.
 • Veldwerk
  Een belangrijk onderdeel van de studie is veldwerk. Tijdens de bacheloropleiding kun je daarvoor onder andere naar Limburg, Twente, Frankrijk en Portugal.