Bijvakken volgen bij psychologie

Let op: de vakaanmeldperiode voor semester 1 is afgelopen. Wil je weten of het mogelijk is om je toch nog aan te melden voor een vak van Psychologie? Neem dan contact op met onze studieadviseurs (studieadviseur-psy-fmg@uva.nl ).

Je wilt een propedeusevak volgen bij Psychologie

Alle studenten die staan ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs in Nederland kunnen bij Psychologie aan de UvA een propedeusevak volgen.

Voor de propedeusevakken van Psychologie geldt dat ze met uitzondering van de werkgroepen en Testtheorie en Praktijk dat ze open staan voor aanmelders van andere opleidingen of universiteiten (NB als je een HBO-opleiding doet dien je minimaal je propedeuse behaald te hebben).

Als je studeert aan een andere onderwijsinstelling dan de UvA dien je eerst een bijvak-inschrijving te doen via Studielink, je krijgt dan een UvA studentnummer en een UvAnet ID. Deze zijn nodig voor een aanmelding bij UvA-vakken.

Je wilt een specialisatie / hogerejaars vak volgen bij Psychologie

Om een hogerejaars vak te volgen dien je minimaal 90 EC in je eigen opleiding afgerond te hebben. Ook dien je in veel gevallen  een voorbereidend vak gevolgd te hebben. Dit kan een propedeusevak van Psychologie zijn of een vak dat je bij je eigen opleiding gevolgd hebt dat in de lijn van het vak dat je wilt volgen. Uitzonderingen zijn Seksuologie en Introduction to Cultural Psychology.

Voor studenten van buiten de UvA geldt dat ze een bijvakinschrijving nodig hebben via Studielink. Na inschrijving via Studielink ontvang je een UvA-studentnummer, dit heb je nodig voor de inschrijving.

Zorg dat je een cijferlijst bij de hand hebt waaruit blijkt dat je voorbereidende kennis voldoende is.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

28 augustus 2018