Bijvakken volgen bij psychologie

Let op: de vakaanmeldperiode voor semester 1 2018-2019 van Psychologie loopt van donderdag 14 juni 8:00 – dinsdag 26 juni 13:00! Voor die tijd is het niet mogelijk je aan te melden voor psychologievakken.

Je wilt een propedeusevak volgen bij Psychologie

Alle studenten die staan ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs in Nederland kunnen bij Psychologie aan de UvA een bijvak/keuzevak volgen.

Voor de propedeusevakken van Psychologie geldt dat ze met uitzondering van de werkgroepen en Testtheorie en Praktijk dat ze open staan voor aanmelders van andere opleidingen of universiteiten (NB als je een HBO-opleiding doet dien je minimaal je propedeuse behaald te hebben).

Als je studeert aan de UvA kan je je direct aanmelden voor een propedeusevak via de vakaanmeldapplicatie vanaf opening van de vakaanmeldperiode (vanaf dinsdag 14 juni 8:00).

Als je studeert aan een andere onderwijsinstelling dan de UvA dien je eerst een bijvak-inschrijving te doen via Studielink, je krijgt dan een UvA studentnummer en een UvAnet ID. Met dezen kan je je dan inschrijven via de vakaanmeldapplicatie.

De plekken zijn beperkt dus wees op tijd.

Je wilt een specialisatie / hogerejaars vak volgen bij Psychologie

Om een hogerejaars vak te volgen dien je minimaal 90 EC in je eigen opleiding afgerond te hebben. Ook dien je in veel gevallen (uitzonderingen zijn Seksuologie en Introduction to Cultural Psychology) een voorbereidend vak gevolgd te hebben. Dit kan een propedeusevak van Psychologie zijn of een vak dat je bij je eigen opleiding gevolgd hebt dat in de lijn van het vak dat je wilt volgen.

Aanmelding gebeurt middels dit aanmeldformulier. Je zal ook gevraagd worden om een cijferlijst te uploaden. Zorg dat je deze paraat hebt.

Voor studenten van buiten de UvA geldt dat ze een bijvakinschrijving nodig hebben via Studielink. Na inschrijving via Studielink ontvang je een UvA-studentnummer, dit heb je nodig voor de inschrijving.

Let op: Psychologiestudenten van de UvA hebben voorrang bij de plaatsing. Als alle psychologiestudenten geplaatst zijn wordt gekeken waar er nog plekken zijn. Als je voorkennis voldoet (wordt bepaald aan de hand van je cijferlijst) en er plek is in het vak dat je wilt doen zal je geplaatst worden. In de laatste week van augustus weten we dit en zullen we je bericht sturen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

13 juni 2018