Vacature: 2 postdocs voor Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen

5 december 2017

Voor een nieuw op te zetten grootschalig panelonderzoek onder Nederlandse jongeren zoekt het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) twee postdoctorale onderzoekers met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond.

Een begin wordt gemaakt met de opzet van het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS), aan de hand waarvan onderzoeksvragen zullen worden beantwoord over de politieke socialisatie en democratische vorming van Nederlandse jongeren in het voortgezet onderwijs.

Democratische kernwaarden

De inhoudelijke kennisvraag valt uiteen in twee delen:

  1. De socialisatie van democratische kernwaarden gedurende de adolescentie; en
  2. De relatie tussen structurele ongelijkheden en de aanhang van democratische kernwaarden en voortgang in schoolloopbanen.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De postdocs zijn verbonden aan het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS) dat ressorteert onder de AISSR, en zullen worden geplaatst in twee afdelingen (Politicologie en Sociologie).

Principal investigators zijn Prof. dr. Tom van der Meer (Politicologie), Prof. dr. Herman van de Werfhorst (Sociologie), en Prof. dr. Geert ten Dam (Onderwijskunde). Het onderzoek wordt uitgevoerd in een consortium van de Universiteit van Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau, en ProDemos.

Procedure

De aanvangsdatum van de aanstelling is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018. De reactietermijn sluit op 24 december 2017.

Gepubliceerd door  AISSR